اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1399/08/26

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

 
1-test engineering and management-Scopus
2-Journal of critical reviews-Scopus
3- international journal of psychosocial rehabilitation-Scopus
4-International Journal of Future Generation Communication and Networking-WOS
5-International Journal Of Grid And Distributed Computing-WOS